bg22_edited.jpg

ประกันภัยกลุ่ม

ให้เราแนะนำประกันภัยกลุ่มสำหรับคุณ

แผนประกันภัยกลุ่มที่เรามี

ทิพยประกันภัยเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันภัยเรามีแผนประกันกลุ่มหลากหลายรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณที่สุด

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม สามารถเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมที่สุดให้กับทุกองค์กร ทำให้พนักงานคนสำคัญของคุณสบายใจไร้ความกังวล ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั้งในและนอกเวลาทำงาน

คุ้มครองค่าห้องผู้ป่วยและค่าอาหาร

ดูแลค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัดและค่ายา

รับผิดชอบค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้และส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างมาก ทุกองค์กรจึงควรเตรียมความพร้อมด้วยสวัสดิการความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม เพื่อทำให้พนักงานคนสำคัญของคุณสบายใจไร้ความกังวล ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั้งในและนอกเวลาทำงาน

ชดเชยสำหรับการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและความเสียหายต่อร่างกายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ดูแลข้ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

จุดเด่นของประกันภัยกลุ่ม

1. มีโรงพยาบาลชั้นนำและคลินิกในเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

2. แผนประกันชั้นเลิศที่ออกแบบและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

3. เคลมง่าย จ่ายสะดวก ผ่านแอพพลิเคชั่น TIP Flash Claim

เลือกทิพยประกันภัย มั่นคง ปลอดภัย ใส่ใจดูแลคุณ

เลือกทิพยประกันภัย ให้ดูแลองค์กรและพนักงานคนสำคัญของคุณเพราะทิพยประกันภัย มีความมั่นคง เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 69 ปี บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ดีที่สุด ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงขึ้นมาเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันภัยของประเทศที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน

ประกันภัยกลุ่ม

ประกันภัยกลุ่มเป็นสวัสดิการที่ทุกองค์กรควรมี เพราะจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เพื่อเป็นสถานที่ทำงานในฝันที่เอาใจใส่ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี

question-blocks-9JQ6UNG.jpg

รู้หรือเปล่าว่า

คุณเหมาะกับ
ประกันรถยนต์แบบไหน

แค่เลือกให้เหมาะกับตัวเอง

ก็ได้รับความคุ้มค่าที่คาดไม่ถึง